Tjänster

Vi arbetar med följande:

  • Skötsel av grönytor; så som ogräsbekämpning, gräsklippning, formklippning av häckar, träd och buskar mm.
  • Anläggning av rabatter; växtförslag, stensättning, belysning mm.
  • Markarbeten; både singel, asfalt, plattor och anläggning av färdig gräsmatta.
  • Snickerier; vi bygger trädäck, pergolor, staket, spaljéer eller vad du önskar.
  • Trädgårdsdesign: vår trädgårdsdesigner hjälper dig med ideér kring trädgårdens utformning och gör dina trädgårdsdrömmar till verklighet - Allt från planering och design till färdig ritning.
  • Underhåll: tvättar och inoljning av trädäck, fasadtvätt och dränering och mycket mer!


Lilla trädgårdsstädningen:

Klipper gräs och buskar, räfsar och rensar ogräs. Bortförsel ingår. 
Yta: 50-350 kvm.
Pris: 1.250 kr inkl. RUT-avdrag.


Mellan trädgårdsstädnigen:

Klipper gräs och buskar, räfsar och rensar ogräs. Bortförsel ingår.
Yta: 350 -999 kvm
Pris: 1.850 kr inkl. RUT-avdrag.


Stora trädgårdsstädningen:

Klipper gräs och buskar, räfsar och rensar ogräs. Bortförsel ingår .
Yta: 1.000 kvm-2.000 kvm
Pris: 3.650 kr inkl. RUT-avdrag.


Priserna bygger på att er trädgård är inom normen för en ”vanlig” trädgård. Behövs extra åtgärder så kommer vi överens om ett pris där dessa åtgärder ingår innan arbetet påbörjas. Häckklippning ingår inte i detta paketpris.


Boosta din gräsmatta:
Vi hjälper dig att få en snygg och välskött gräsmatta. Vi luftar, krattar och göder din gräsmatta.

  • Liten gräsmatta: upp till 100 kvm 895 kr inkl RUT-avdrag
  • Mellan gräsmatta: 100- 250 kvm 1.650 kr inkl RUT-avdrag
  • Stor gräsmatta: 250-400 kvm 2.250 kr inkl RUT-avdrag

Tillägg:
Mossbekämpning:

750 kr för en liten gräsmatta inkl. RUT-avdrag

950kr för en mellan gräsmatta inkl. RUT-avdrag

1.250 kr för en stor gräsmatta inkl. RUT-avdrag


Kantskärning av gräsmattan 248 kr/timme inkl. RUT-avdrag

Se Skatteverkets hemsida så du har rätt till RUT-avdraget och vilken typ av tjänster som RUT-avdraget gäller.